joomla templates top joomla templates template joomla

Εταιρεία

Η AF Κατασκευαστική παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη μελέτη και κατασκευή κτηρίων κατοικιών. Στην πρόσφατη ιστορία της έχει καταφέρει να αποτελεί μία αξιόπιστη και δυναμική λύση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των σύγχρονων απαιτήσεων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και εφαρμογής ιδιαίτερων κατασκευών. Η βασική ιδέα αντίληψης και αντιμετώπισης ενός ακινήτου  όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός κτηρίου κατοικιών, προκύπτει από την ίδια την ανησυχία του ιδρυτή της εταιρίας πολιτικού μηχανικού Άγγελου Φιλοξενίδη να μελετά και να κατασκευάζει κατοικίες ως ο ίδιος να κατοικούσε σε αυτές. Σε συνεργασία πάντοτε με τους εκάστοτε ιδιοκτήτες τους, διαμορφώνουμε από κοινού κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων με έξυπνες λύσεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά και τεχνικές και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση τους (μονώσεις, θερμοπροσόψεις, ενεργειακά κουφώματα, ατομικά λεβητάκια αερίου, αντλίες θερμότητας) ώστε κάθε μία κατοικία να αποκτά τη δική της  ταυτότητα.

Προτεραιότητά μας απποτελεί η ποιότητα των κατασκευών και όχι η ποσότητα αυτών. Επιλογή και σκοπός της εταιρίας είναι η εύρεση κατάλληλων οικοπέδων και τοποθεσιών (γωνιακά, παραλιακά κλπ.) και στη συνέχεια ο συντονισμός και η ενεργοποίηση μιας ομάδας επαγγελματιών όλων των ειδικοτήτων ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση. Σε αυτή την ομάδα έργου συμμετέχουν αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί μέχρι γεωπόνοι και 3D modellers και ετοιμάζονται μακέτες, φωτορεαλιστικά σχέδια και μελέτες φωτισμού.

Βασικός στόχος της AF είναι, με όχημα την αρχιτεκτονική, η καλύτερη δυνατή διαβίωση του ανθρώπου στο χώρο κατοικίας ώστε να προσφέρει στο χρήστη την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των λειτουργικών του αναγκών. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, οι συνεργάτες αρχιτέκτονες Ντίνος Πολυχρονίου και Μαρία Τσιπουρά λαμβάνουν υπόψη κατά τον  αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ένα σύνολο συνθετικών αρχών και παραμέτρων όπως :

  • Οι ιδιαιτερότητες του φυσικού και του διαμορφωμένου περιβάλλοντος με τα χαρακτηριστικά του (θέα, προσανατολισμός, κλίμα).
  • Η αρμονική ένταξη του κτηρίου στο κτισμένο τοπίο της περιοχής.
  • Η καθαρή ιδέα, η ανθρώπινη κλίμακα, η ευανάγνωστη γεωμετρία και στερεομετρία καθώς  και η αντίληψη από το σύνολο στην μονάδα και αντίστροφα.
  • H ευαίσθητη λειτουργία της κατοίκησης με τις παραμέτρους του «πολυκατοικείν»,  την ανάγκη απομόνωσης των ιδιωτικών περιοχών με την πιθανή συνεύρεση των κοινοχρήστων περιοχών.
  •  Η αξιοποίηση των πλαστικών και αισθητικών δυνατοτήτων του κτηρίου που γίνεται παράλληλα με την δημιουργία ποιοτικών κλειστών, ημιυπαίθριων και υπαίθριων χώρων ζωής.
  •  Η επιμελής φύτευση με κατάλληλα δένδρα, θάμνους και φυτά που παράγουν και επιμερίζουν χώρους ενώ μεταβάλλουν περιοδικά την χρωματική εικόνα αποτυπώνοντας τον κύκλο του χρόνου (αισθητικός κήπος).
  • Ο σχεδιασμός δίνει απάντηση σε σύγχρονες τεχνολογικές αντιλήψεις βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού αλλά παρουσιάζει ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε νέες μελλοντικές αλλαγές.
  • Το σύνολο των απαιτήσεων της Νομοθεσίας (ΝΟΚ, Κτηριοδομικός και Πυρασφάλεια) αλλά και η επιτυχής επίλυση σύγχρονων προβληματισμών όπως είναι τα πράσινα κτίρια και η προσβασιμότητα και μετατρεψιμότητα για τα ΑΜΕΑ.
  • Η απόδοση ενός ιδιαίτερου κτηριακού χαρακτήρα που να ανταποκρίνεται στην ταυτότητα της κατοικίας και να επαναπροσδιορίζει το ευρύτερο περιβάλλον της πόλης .